Uslovi korišćenja

Izjava o pravima i obavezama
Ova izjava o pravima i obavezama (u daljem tekstu „Izjava“, „Uslovi“ ili „Izjava o pravima i obavezama“) izvedena je iz Principa usluge i predstavlja naše uslove korišćenja usluga koji uređuju odnos sa korisnicima i drugima koji vrše interakciju sa uslugom Proelectronic online prodavnice, kao i proizvode koji se mogu kupiti na našoj online prodavnici. Činom korišćenja usluge Proelectronic online prodavnice ili pristupanja istoj izražavate saglasnost sa ovom Izjavom, koja se povremeno ažurira u skladu sa Odeljkom 13 navedenim ispod. Na kraju ovog dokumenta pronaći ćete i izvore koji će vam pomoći da razumete kako online naša prodavnica funkcioniše.

Zbog toga što Proelectronic pruža široki niz Proizvoda, možemo da zatražimo da pregledate i prihvatite dodatne uslove koji se odnose na vašu interakciju pri korišćenju online prodavnice. U slučaju da dodatni uslovi nisu usaglašeni sa Izjavom o pravima i obavezama, dodatni uslovi povezani sa aplikacijom, proizvodom ili uslugom uređuju korišćenje aplikacije, proizvoda ili usluge u skladu sa neusaglašenom stavkom.

Privatnost

Vaša privatnost nam je veoma bitna. Politiku o korišćenju podataka smo stvorili sa ciljem da objavimo važne informacije o načinima na koje možete da koristite aplikaciju online prodavnice, načinima na koje prikupljamo vaše aktivnosti i informacije i kako iste možemo da koristimo.
Veoma cenimo vaše povratne informacije ili druge sugestije o usluzi naše online prodavnice, ali vi potvrđujete da vaše povratne informacije ili predloge možemo koristiti bez ikakve obaveze isplate nadoknade na ime istih (kao što ni vi nemate obavezu da ih nudite).

Bezbednost

Dajemo sve od sebe da bi naša online prodavnica  bila bezbedna, ali to ne možemo da garantujemo. Potrebna nam je vaša pomoć da bismo očuvali bezbednost naše usluge , a ta pomoć obuhvata sledeće obaveze sa vaše strane:

Nećete otpremati viruse ili druge zlonamerne programe.
Nećete od drugih tražiti informacije za prijavljivanje niti pristupati nalogu koji vam ne pripada.
Nećete pomagati niti podsticati bilo koje kršenje ove Izjave ili naših politika.

Registracija i bezbednost naloga

Korisnici usluge online prodavnice unose svoja prava imena i informacije, a od vas nam je potrebna pomoć da to tako i ostane. Sledi lista nekoliko vaših obaveza prema nama koje se odnose na registraciju i održavanje bezbednosti naloga:
Nećete unositi bilo koje lažne lične informacije u uslugu online prodavnice niti ćete bez dozvole kreirati nalog u ime drugog lica.
Nećete kreirati više od jednog ličnog naloga.
Ako onemogućimo vaš nalog, nećete kreirati drugi bez naše dozvole.
Nećete koristiti online prodavnicu ako imate manje od 18 godina.
Vodićete računa o tačnosti i ažurnosti kontakt informacija.
Nećete deliti lozinku (ili, ukoliko ste programer, tajnu šifru), dozvoljavati drugima da pristupaju vašem nalogu niti činiti bilo šta što može da ugrozi bezbednost naloga.
Nećete prenositi nalog (uključujući bilo koju stranicu ili aplikaciju kojom upravljate) bilo kome pre nego što od nas dobijete pisanu dozvolu za to.
Ako za nalog ili stranicu izaberete neko korisničko ime ili slični identifikator, zadržavamo pravo da po svom nahođenju uklonimo taj nalog.

Mobilni i drugi uređaji

Mobilne usluge koje pružamo trenutno su besplatne, ali imajte u vidu da vam operater naplaćuje uobičajene tarife i naknade, na primer naknadu za tekstualne poruke i prenos podataka.

Uplate

Ako izvršite plaćanje putem usluge online prodavnice, tim činom pristajete na naše Uslove plaćanja osim ako je navedeno da se primenjuju drugi uslovi.